niedziela, 19 października 2014

Zaimki dzierżawcze

Czas na trochę gramatyki. Dzisiaj nauczymy się, jak wyrażać przynależność rzeczy do osób. Zaimki dzierżawcze wyspekulują zawsze po rzeczowniki, dla poszczególnych osób wyglądają one tak:

            lp.                                  lm.
1 os.   -angu (mój)               -etu (nasz)
2 os.   -ako  (twój)               -enu (wasz)
3 os.   -ake (jego, jej)           -ao (ich)

To oczywiście tylko tematy, które trzeba uzupełnić przedrostkami zgodnymi z klasą rzeczownika, jakie określają. Tak jak w pytaniu Jak się nazywasz?:
Jina lako nani?
Rzeczownik jina (imię) należy do klasy 5., w której prefiks zaimka dzierżawczego to właśnie l-. Jeśli użyjemy liczby mnogiej majina (imiona), będziemy musieli też użyć odpowiedniego przedrostka. W tym wypadku klasy 6. (y-). 
Majina yao nani? - Jak oni się nazywają? (dosłownie: jakie są ich imiona)
Dla klas 9. i 10. przedrostki zaimków dzierżawczych to odpowiednio y- i z-:
habari yako - twoja sprawa
kazi yake - jej/jego praca
safari zangu - moje podróże. 

Tabelkę z wszystkimi przedrostkami znajdziecie we wpisie o klasach rzeczownikowych.

źródło: www.kiswahili-mangat.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz